افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه و ثبت اضهارنامه افزایش سرمایه

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت زمانی صورت می‌گیرد که شرکت نیاز به اصلاح ساختار سرمایه یا تأمین منابع مالی جدید برای گسترش فعالیت هایش دارد.

افزایش سرمایه شرکت بسته به نوع شرکت ثبت شده متفاوت است اما مهم ترین و رایج ترین نوع افزایش سرمایه در شرکت های سهامی (چه خاص و چه عام) صورت می‌گیرد.

افزایش سرمایه شرکت در شرکت‌های سهامی عبارت است از”افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت”. به عبارت دیگر افزایش سرمایه یعنی افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت‌های سهامی خاص و عام.

معمولا روند افزایش سرمایه شرکت به این شکل است که در مرحله اول هیئت مدیره شرکت پیشنهاد خود را به همراه دلایل افزایش سرمایه به سهامداران شرکت ارائه می کند. این پیشنهاد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد رای گیری سهامداران شرکت قرار می گیرد. سپس در صورت تصویب این پیشنهاد در مجمع و پس از ارائه مجوز از سوی بورس،افزایش سرمایه شرکت صورت می گیرد.قیمت سهام شرکت پس از افزایش سرمایه،دستخوش تغییر می شود.این که افزایش سرمایه شرکت از چه روشی انجام شود،اثرات متفاوتی در این تغییرات قیمت دارد

 

افزایش سرمایه شرکت سهامی

شرکت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به‌مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و رسید دریافت کنند. براساس ماده ۱۷۴ قانون تجارت طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۱۷۳ باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و و مشتمل بر نکات ماده مذمور باشد. برای افزایش سرمایه شرکت های سهامی قانون تجارت راه های زیر را متصور است:

الف- افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام

افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود ، به تصریح ماده ۱۵۹ لایحه اصلاح قانون  تجارت ، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ، ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.بنابراین، تصمیم به افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام که در آن مبلغ اضافه شده را باید سهامداران پرداخت کنند، به اتفاق آراء نیاز دارد و در صورت تصویب لازم است که کلیه افزایش سرمایه ، نقداَ پرداخت شود.

به علت عدم منع قانونی ، در این افزایش به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، تادیه مبلغ اضافه شده به مبلغ اسمی سهام ، می تواند از طریق انتقال سود تقسیم نشده  یا اندوخته شرکت به عمل آید. در این صورت چون افزایش سرمایه برای صاحبان سهام ، ایجاد تعهد نمی کند از این رو ، می توان گفت که نیازی به اتفاق آراء آن ها نبوده و تصمیم گیری درباره آن ، با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده ممکن خواهد بود.

ب- افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام

افزایش سرمایه ممکن است از طریق صدور سهام جدید صورت گیرد.در این صورت، باید مبلغ اسمی سهام جدید، با مبلغ اسمی سهام سابق برابر باشد

طرق تادیه مبلغ اسمی سهام جدید عبارت است از :

  • تادیه مبلغ اسمی از طرف خریداران .این تادیه در سهام مربوط به شرکت سهامی عام باید انجام شود.
  • نقدی باشد ولی در سهام مربوط به شرکت سهامی خاص، به تجویز قانون ، به غیر نقد نیز ممکن باشد.
  • تبدیل ” مطالبات حال شده ” اشخاص از شرکت ، به سهام جدید
  • انتقال ” سود تقسیم نشده ” یا ” اندوخته ” شرکت یا ” عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید ” ، به سرمایه شرکت
  • تبدیل اوراق قرضه به سهام

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

معمولا پس از پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت و مشخص نمودن روش و محلی که مبلغ حاصل از افزایش سرمایه قرار است در آنجا سرمایه گذاری شود، این افزایش به میزان مشخص (مثلا ۱۰۰%) به تصویب مجمع می رسد. پس از این افزایش سرمایه در اختیار هیئت مدیره قرار می گیرد و هیئت مدیره پس از طی مراحل قانونی و جلب رضایت سازمان بورس اقدام به ثبت این افزایش می نماید. اصولاً افزایش سرمایه به سه طریق امکان پذیر است:

 ۱- افزایش سرمایه به روش جایزه

۲- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

۳- افزایش سرمایه به روش صرف سهام

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص،پس از اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید،باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن انتشار می یابد،به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد،مبلغ اضافه ارزش سهام و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت،ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته نشده باشد،چگونگی این شرایط نیز در آگهی قید خواهد شد.

افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند.این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد. در این مطلب به بررسی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.قبل از هر چیز لازم است در رابطه با سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نیز توضیح مختصری دهیم.

سرمایه شرکت متشکل از قطعات سهام دارای ارزش واحد نیست بلکه سرمایه شرکت را سهم الشرکه شرکاء تشکیل می دهد و سهم الشرکه شرکاء که می تواند متفاوت باشد در قالب نقد و غیر نقد قابل پرداخت و تامین است .مشروط بر اینکه:

۱-تمام قسمت نقدی سرمایه باید پرداخت گردد.

۲-سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تایید کارشناس رسمی دادگستری به شرکت تسلیم شود.

مدارک افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه که امضای رئیس و کلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه شرکت را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر،صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

یک نسخه از روزنامه ای که آگهی افزایش سرمایه در آن درج شده است.

اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید.(در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.این اظهارنامه نیز باید به امضای رییس وکلیه اعضای هیات مدیره برسد)

در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد،باید تمام آن تحویل گردیده و قیمت آن با جلب نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده،مربوط به قیمت آورده های غیرنقدی،نیز باید به همراه مدارک مزبور،به مرجع ثبت شرکت تسلیم گردد.

همچنین جهت ثبت انحلال شرکت نیز می توانید با ما تماس بگیرید.