ثبت شرکت مادر (هلدینگ)

ثبت شرکت مادر (هلدینگ)

ثبت شرکت مادر تخصصی ، ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت مادر ( holding company ) 

ثبت شرکت مادر نوعی از شرکت های سهامی هستند که که به عنوان شرکت اضلی شناخته میشوند و دارای تعدادی شرکت های زیر مجموعه هستند که به آنها شرکت های فرعی گفته میشود . این نوع از شرکت ها در اصل مالک دارای ها هستند و فعالیت اصلی آنها اداره و مدیریت کردن شرکت های زیر مجموعه است نه ارائه ی خدمات یا تولید محصولات .

ثبت شرکت های زیر مجموعه

ثبت شرکت های زیر مجموعه هرکدام برای خود یک واحد مستقل محسوب میشود و هر کدام از آنها میتوانند یکی از انواع شرکت های موجود در قانون تجارت باشند که هویت مسقل خود را حفظ میکند ولی مدیریت همه ی شرکتهای فرعی مجموعا به عهده ی شرکت مادر میباشد .

ثبت شرکت تخصصی مادر در ایران

در ایران به ذلیل عدم وجود قوانین درست و تکنینکی برای ثبت شرکت های مادر یا هلدینگ در نگاه عموم تفاوتی بین ثبت شرکت های مادر و ثبت شرکت های سرمایه گذاری وجود ندارد در صورتیکه با توجه به قوانین شرکت های مادر و شرکت های سرمایه گذاری باهم تفاوت دارند٬ شرکت های سرمایه گذاری به شرکت های سودآفرین معروف هستند و شرکت مادر وظیفه هدایت شرکت های زیر مجموعه را داراست.

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما