ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری ، ثبت موسسه | شرکت ثبت باما

ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری ، ثبت موسسه | شرکت ثبت باما

ثبت شرکت و موسسات (یکی از انواع شرکت هایی هستند که برای انجام فعالیت های غیر تجاری مثل امور فرهنگی ، هنری ، خیریه ، علمی ، ادبی یا کارهایی از این قبیل تشکیل میشوند و بیشتر زمینه فعالیت آنها خدماتی ، حقوقی ، مشاوره ای  و … میباشد) غیر تجاری یکی دیگر از خدمات باماست.

نکته : موسسات نمیتوانند فعالیت های بازرگانی از قبیل واردات و صادرات انجام دهند .

به طور کلی ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم میشوند :

۱ – موسساتی که هدف آنها کسب منافع اقتصادی و تقسیم کردن سود آن میان شرکا نیست .

۲ – موسساتی که هدف آنها کسب منافع اقتصادی و تقسیم کردن سود یا زیان آن بین شرکا است .

حداقل سرمایه برای ثبت موسسات غیر تجاری ۱۰۰۰۰۰۰ ( یک میلیون ریال ) میباشد و هیچگونه ممنوعیت قانونی برای میزان سرمایه شرکت وجود ندارد و سرمایه میتواند همان حداقل قانونی باشد . سرمایه ی ثبتی برای اخذ وام یا تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی دیگر شرکت ها ، انعقاد قرارداد با شرکت های دولتی و یا خصوصی و … میتواند حائز اهمیت باشد .

  • شرایط شرکا یا سهامداران برای ثبت موسسات غیر تجاری :

۱ – حداقل افراد برای ثبت موسسات غیر تجاری دو نفر است و حداقل یکی از این دو نفر باید بالای ۱۸ سال باشد .

۲ – افراد زیر ۱۸ نمیتوانند مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره باشند و تنها میتوانند به عنوان سهامدار و شریک معرفی شوند .

۳ – حداقل تعذاذ مدیران برای یک شرکت ۱ نفر و حداکثری وجود ندارد .

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسات غیر تجاری :

۱ – کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده ی همه ی شرکا و اعضای هیئت مدیره

نکته : برای ثبت موسسات غیر تجاری افراد نیازی به گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه ندارند .

نکته :برای ثبت موسسه غیرتجاری هیچ یک از افراد به اقرارنامه مدیران نیازی ندارند.

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما