ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسه

ثبت موسسات غیر تجاری 

موسسات غیر تجاری یکی از انواع شرکت هایی هستند که برای انجام فعالیت های غیر تجاری مثل امور فرهنگی ، هنری ، خیریه ، علمی ، ادبی یا کارهایی از این قبیل تشکیل میشوند و بیشتر زمینه فعالیت آنها خدماتی ، حقوقی ، مشاوره ای  و … میباشد .

نکته : موسسات نمیتوانند فعالیت های بازرگانی از قبیل واردات و صادرات انجام دهند .

 

به طور کلی ثبت موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم میشوند : 

 

۱ – موسساتی که هدف آنها کسب منافع اقتصادی و تقسیم کردن سود آن میان شرکا نیست .

 

۲ – موسساتی که هدف آنها کسب منافع اقتصادی و تقسیم کردن سود یا زیان آن بین شرکا است .

 

حداقل سرمایه برای ثبت موسسات غیر تجاری ۱۰۰۰۰۰۰ ( یک میلیون ریال ) میباشد و هیچگونه ممنوعیت قانونی برای میزان سرمایه شرکت وجود ندارد و سرمایه میتواند همان حداقل قانونی باشد . سرمایه ی ثبتی برای اخذ وام یا تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی دیگر شرکت ها ، انعقاد قرارداد با شرکت های دولتی و یا خصوصی و … میتواند حائز اهمیت باشد .

 

  • شرایط شرکا یا سهامداران برای ثبت موسسات غیر تجاری :

۱ – حداقل افراد برای ثبت موسسات غیر تجاری ۲ نفر است و حداقل یکی از این دو نفر باید بالای ۱۸ سال باشد .

۲ – افراد زیر ۱۸ نمیتوانند مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره باشند و تنها میتوانند به عنوان سهامدار و شریک معرفی شوند .

۳ – حداقل تعذاذ مدیران برای یک شرکت ۱ نفر و حداکثری وجود ندارد .

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسات غیر تجاری :

۱ – کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده ی همه ی شرکا و اعضای هیئت مدیره

نکته : برای ثبت موسسات غیر تجاری افراد نیازی به گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه ندارند .

نکته :برای ثبت موسسه غیرتجاری هیچ یک از افراد به اقرارنامه مدیران نیازی ندارند.

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما