ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران

ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران

ثبت شعبه شرکت های خارجی

ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران 

برای ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران شرکتهایی که در کشور خود به صورت قانونی به ثبت رسیده اند درشرایطی که به قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران متقابلا عمل کنند میتوانند برای شعبه شرکت خود اقدام کنند .

شعبه های ثبت شرکت خارجی در همه ی موارد از قبیل : اساسنامه ، اسم شرکت ، موضوع فعالیت ( به شرطی که با قوانین و مقررا جمهوی اسلامی ایران مقایرتی نداشته باشد) و … تابع شرکت مادر میباشند و تمام مسئولیت های قلنونی و وظایف به عهده ی شرکت اصلی میباشد .

  • زمینه های فعالیت برای ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران : 

۱ – ارائه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .

۲ – انجام عمليات اجرايي  قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

۳ – بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران .

۴ – همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.

۵ – افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری ُاسلامي ايران.

۶ – ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري.

۷ – انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي  كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ،  بيمه و بازرسي كالا، بانكي، بازاريابي و غيره .

۱ – در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان مدیر شعبه تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir  قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.

۲ – درخواست کتبی شرکت مادر  

۳ – اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

۴ – گزارش توجیهی مدیرشعبه در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:

اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت

تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران

تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه

برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز

نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور شعبه

۵ –  ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به لغو مجوز و انحلال شعبه و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید . (موضوع ماده ۶ آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)

۶ – تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده   باشد.

۷ – چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

۸ – ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که دارای قرارداد با آن دستگاه باشند.

۹ – اختیار نامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی

۱۰ – ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می‌شود نسبت به انحلال شعبه ومعرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند.

۱۱ – کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می‌گردد پس از تأیید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکتها) و تأیید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما