مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

  1.  پر کردن فرم اطلاعات ثبت شرکت
  2. ارائه کپی شناسنانه و کارت ملی اعضا شرکت
  3. اقدام برای گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه ( همه ی اعضا )
  4. گرفتن پذیرش اینترنتی توی سایت ثبت شرکت ها
  5. ابتدا تایید نام شرکت  و سپس آماده کردن مدارک ثبت شرکت
  6. ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
  7.  مراجعه به اداره ثبت شرکت ها بعد از پیشنویس شدن آگهی و گرفتن مدارک ثبتی شرکت
  8. ورود به سایت روزنامه رسمی و پرداخت هزینه روزنامه رسمی ثبت شرکت

 

مراحل فوق تمامی مراحل رسمی ثبت شرکت می باشد و شما با طی کردن مراحل فوق می توانید ثبت شرکت خود را انجام دهید اما پیش از انجام این مراحل برای ثبت شرکت با هدف خود را برای ثبت شرکت مشخص نمایید تا بتوانید مراحل ثبت شرکت را به درستی و دون نقص انجام دهید.

ثبت شرکت و ثبت برند باما شما را در تمامی مراحل ثبت شرکت از هدف گذاری اولیه تا طی مراحل رسمی همراهی می کند.

همچنین شما میتوانید در تمام موارد زیر نیز از ثبت شرکت و ثبت برند باما مشاوره بگیرید.

ثبت برند

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اخذ کارت بازرگانی

دریافت کد اقتصادی