مزایای ثبت شرکت

مزایای ثبت شرکت

مزایای ثبت شرکت :

  1. انجام فعالیت ها و کارها در قالب یک شخصیت حقوقی ( وقتی افرادی به صورت یک شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها شروع به فعالیت و بستن قرارداد با شرکت ها یا اشخاص دیگر میکند معتبر تر و قانونی تر از زمانی است که این اشخاص به صورت حقیقی و به تنهای با دیگر افراد یا شرکت ها به فعالیت میپردازند )
  2. ۲- حمایت های قانونی از یک شخص حقوقی و کارمندان و طرفین همکار ( انجام کارها در قالب یک شرکت به علت اینکه همه ی کارها به صورت قانونی انجام میشود امکان حمایت قانون از خود شرکا و شرکت و طرفین همکار و کارمندان را دارد و این به نفع همه ی افراد میباشد )
  3. ۳- دریافت یا واگذاری نمایندگی رسمی ( زمانی که شرکت به صورت رسمی و قانونی به ثبت رسیده باشد هم میتواند در صورت لزون نمایندگی شرکت های دیگر را بگیرند هم میتوانند به دیگر شرکت ها نیز نمایندگی بدهند و این موضوع تنها در قالب یک شرکت امکان پذیر میباشد )
  4. ۴- گرفتن وام و تسهیلات بانکی ( شرکت ها میتواندد در زمان احتیاج یا لزوم از کلیه ی موسسات و بانک ها تسهیلات بانکی یا وام و یا … را دریافت کنند )
  5. ۵- شرکت در مناقصات و مزایدات ( شرکت های به ثبت رسیده به علیت اینکه همه ی کارهای آنها در قالب قانون میباشد امکان شرکت در هرگونه مناقصه و یا مزایده را دارند )
  6. ۶- مسئولیت مشترک شرکا در قبال بدهی و یا اتفاقی که در شرکت میوفته ( زمانی که چند نفر با هم اقدام به ثبت شرکت میکنند همگی در قبال هر گونه بدهی و یا مشکلی که در شرکت اتفاق می افتد مسئول هستند و تعهد دارند درست برعکس زمانی که هر فرد به صورت یک شخص حقیقی فعالیت میکند )
  7. ۷- استفاده از اسم و سابقه ی شرکت به ثبت رسیده ( اشخاص میتوانند با نام و سابقه ی کاری شرکت خود برای شرکت و خودشان رسمیت و اعتبار به دست بیارند )

خدماتی که می توانید از ثبت شرکت و ثبت برند باما دریافت کنید.