هزینه ثبت برند

هزینه ثبت برند

هزینه ثبت برند که باید دریافت شود شامل :

  •  دو مرحله آگهی : آگهی تقاضا و آگهی رسمی
  •  دو مرحله روزنامه : روزنامه تقاضا و روزنامه رسمی
  •  حق الوکاله وکیل
  •  حق الزحمه ی واحد ثبتی

این هزینه برای ثبت برند در تعداد طبقات مشخصی میباشد اگر تعداد کالا ها و طبقات مورد نظر برای ثبت بیشتر باشند هزینه ی ثبت برند نیز بیشتر خواهد بود زیرا فیشهای پرداختی ثبتی مبلغ بالاتری خواهند داشت .

خدماتی که با پرداخت هزینه های ثبت شرکت و ثبت برند از ثبت باما دریافت میکنید :

  1. پر کردن اظهارنامه ثبت برند در سایت اداره مالکیت های معنوی ( پر کردن اظهارنامه ثبت برند در اصل اولین مرحله برای ثبت برند و یا لوگوی شما میباشد که پس از تکمیل مدارک توسط مشتری انجام میشود )
  2.  پرداخت فیش های اداره که شامل دو مرحله فیش آگهی و دو مرحله فیش روزنامه میباشد ( پس از بررسی های لازم توسط کارشناسان اداره و اعلام اینکه برند شما قابلیت به ثبت رسیدن در اداره ثبت مالکیت را دارد یا نه برند شما با اسم و لوگوی انتخابی اگهی میشود )
  3. دریافت گواهی برند از اداره توسط وکیل ( پس از انجام پرداخت های لازم و دریافت آگهی ها و روزنامه ها وکیل با مراجعه به اداره اقدام های لازم جهت دریافت گواهی برند را انجام میدهد )

خدماتی که می توانید از ثبت شرکت و ثبت برند باما دریافت کنید.