هزینه ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت

هزینه های پرداختی بابت ثبت شرکت شامل :

 •  هزینه آگهی ثبتی شرکت
 •  هزینه چاپ روزنامه رسمی
 •  حق الوکاله وکیل
 •  حق الزحمه ما

مواردی که میتوانند هزینه های ثبت شرکت رو بیشتر کنند :

 1.  اگر که موضوع فعالیتی که برای شرکت ارائه میدهید بیشتر از دو خط ( نوشته ی word فونت B nazanin سایز ۱۲ ) باشد.
 2.  سرمایه ی ثبتی شرکت بیشتر از ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد.

این هزینه های اضافه شده بابت حق تمبر چاپ در روزنامه رسمی میباشد.

خدماتی که با پرداخت هزینه های ثبت شرکت از ثبت باما دریافت میکنید :

 1.  پر کردن اظهارنامه ثبتی در سایت ثبت شرکت ها ( پرکردن اظهارنامه در سایت اداره در اصل اولین مرحله برای به ثبت رسوندن شرکت محسوب میشود که بعد از تکمیل مدارک مورد نیاز توسط مشتری انجام میشود )
 2.  تایید نام شرکت ( یکی از نام های انتخابی توسط مشتری و در صورت نیاز با کمک ما در این مرحله توسط کارشناس اداره تایید میشود )
 3.  تنظیم مدارک ثبتی شرکت اعم از صورتجلسه ، اظهارنامه ، اساسنامه و شرکتنامه میباشد ( که این مدارک توسط کلیه ی شرکا تایید و امضا میشوند )
 4.  ارسال مدارک به اداره از طریق پست ( کلیه ی مدارک ثبتی ، کپی های شناسنامه و کارت ملی ، گواهی های عدم سوءپیشینه و وکالت نامه وکیل در پاکت های مخصوص اداره ثبت شرکت ها قرارگرفته و از طریق پست ارسال میشود )
 5.  دریافت آگهی ثبتی شرکت و مدارک ثبتی مهر شده از اداره ثبت شرکت ها توسط وکیل ( وقتی که بررسی های لازم توسط کارسناس اداره انجام میشود و مدارک چک میشوند پیش نویس آگهی آن صادر شده و وکیل با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها اقدام های لازم جهت دریافت مدارک و آگهی مهر شده انجام میدهد )
 6.  پرداخت روزنامه رسمی و دریافت آن ( بعد از دریافت آگهی هزینه های لازم جهت چاپ در روزنامه رسمی پرداخت شده و بعد از آن به دست ما میرسد )
 7.  پر کردن اظهارنامه پلمپ دفاتر و پرداخت هزینه ها و اقدام جهت دریافت آن ( درصورت تمایل مشتری )

خدماتی که می توانید از ثبت شرکت و ثبت برند باما دریافت کنید.