آیا میدانید ؟ :


کد کارگاهی بیمه

کدکارگاهی بیمه :   کد کارگاهی بیمه یک عدد ۱۰ رقمی است که به هر کارگاه (محلی که دارای کارفرما بوده و بیمه شده در …

کد کارگاهی بیمه

نکات تغییرات شرکت ها

نکات تغییرات سهامی خاص   هر ۲ سال یکبار هیئت مدیره باید انتخاب یا تمدید شوند . هرسال بازرسین باید انتخاب یا تمدید شوند . …

نکات تغییرات شرکت ها

برند آماده فروش

لیست برند های آماده فروش ثبت باما :   برند های مواد غذایی :   جودی طبقه ۲۹ : تخم مرغ ، سویا طبقه ۳۰ …

برند آماده فروش

قوانین ثبت شرکت برای دفاتر تجارتی 

قوانین ثبت شرکت برای دفاتر تجارتی  داشتن دفاتر تجارتي مرتب و منظم داراي آثار مختلفي به شرح زير است:  معرّف وضعيت تاجر از نظر ميزان و …

قوانین ثبت شرکت برای دفاتر تجارتی