تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه ی مالیاتی در اصل خلاصه ای از روند فعالی ها در یک سال مالی شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که شامل درآمد ، هزینه ، سود خالص و … می باشد که باید در زمان تعیین شده به حوضه مالیاتی مربوطه جهت محاسبه ی مالیات ارائه شود.

شرکت های به ثبت رسیده در اداره ثبت شرکت ها موظفند هرساله علاوه بر ارائه دفاتر پلمپ مالیاتی خود به اداره مالیات ، اظهارنامه های عملکرد یا عدم فعالیت خود را به واحد مذکور ارائه کنند تا مبلغ مالیاتی که باید پرداخت کنند برای آنها مشخص شود

لازم به ذکر است که تمامی موسسات و شرکت های به ثبت رسیده در اداره ثبت شرکت ها باید حتما سالیانه اظهارنامه عملکرد خود را ارائه دهند در غیر این صورت از معافیت یا بخشودگی مالیاتی محروم می شوند.

برای ارائه اظهارنامه مالیاتی میبایست شرکت ها اول تشکیل پرونده مالیاتی بدهند و کد اقتصادی خود را دریافت نموده و سپس برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

قوانین اظهار نامه مالیاتی ثبت شرکت ها 

برابر ماده ۶ آيين نامه مذكور در اظهارنامه بايد نكات زير به ترتيبي كه شماره گذاري شده نوشته شود:

  1. نام و نام خانوادگي بازرگان و رئيس بنگاه و مديران شركت و اسم تجارتخانه يا بنگاه يا شركت.
  2. تاريخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن.
  3. تابعيت اصلي و تابعيت فعلي در صورتي كه تابعيت ديگري را تحصيل نموده باشد تاريخ و طرز تحصيل تابعيت ثانوي بايد قيد شود.
  4. تاريخ ورود به ايران و شماره و محل صدور پروانه اقامت (اگر اظهاركننده تبعه خارجه باشد).
  5. محل اقامت شخصي محل تجارتخانه
  6. ميزان سرمايه در شركتهاي تجارتي.
  7. شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجارتي كه به موجب مواد ۶ و ۱۲ قانون تجارت به عمل آمده است.
  8. شماره تلفن، عنوان تلگرافي، كتاب رمز تجارتي.
  9. رشته تجارت (تجارت داخلي يا تجارت خارجي)
  10. قيد شماره ثبت برند یا همان علائم تجارتي

 

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما