ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت صورتجلسات تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت ها 

 

همه ی شرکت هایی که در اداره ثبت شرکت ها به صورت قانونی به ثبت می رسند پس از مدتی ممکن است نیاز به ثبت تغییرات شرکت خود داشته باشند که برای ثبت این تغییرات صورتجلسه هایی در مجامع مختلف مثل مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و … تنظیم میشود که به تایید تمامی شرکا رسیده و پس از گرفتن پذیرش اینترنتی به اداره ثبت شرکت ها ارسال شده و آگهی رسمی و روزنامه میشود .

لازم به ذکر است که در ثبت شرکت همه چیز قابلیت تغییر را دارد به جز نوع شرکت .

انواع تغییرات شرکت ها :

  • تغییر نام : 

بعد از ثبت اگر شرکت نیاز به تغییر نام داشنه باشد میتوان از طریق تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده اسم شرکت را تغییر داد .

  • تغییر آدرس :

ممکن است بعد از مدتی شرکت در آدرس خود جا به جایی داشنه باشد یا برای انجام کارهایی از قبیل گرفتن کد اقتصادی و کارت بازرگانی نیاز به تغییر آدرس شرکت باشد .

میتوان از طریق تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوث العاده آدرس شرکت را نیز تغییر داد .

  • تغییر موضوع فعالیت :

اگر بعد از ثبت اعضاء شرکت تصمیم بگیرند که میخواهند در زمینه ای متفاوت از زمینه ی فعلی شرکت فعالیت داشته باشند میتوانند با تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده موضوع فعالیت شرکت را تغییر داده یا به آن مواردی را اضافه کنند .

  • نقل و انتقال سهام :

در طول مدت زمان فعالیت شرکت ممکن است بارها نیاز به ورود سهامدار جدید به شرکت ، خروج سهمدار و یا انتقال سهام بین شرکاء باشد که برای انجام این کار نیاز به تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده است .

افزایش سرمایه شرکت زمانی صورت می‌گیرد که شرکت نیاز به اصلاح ساختار سرمایه یا تأمین منابع مالی جدید برای گسترش فعالیت هایش دارد.

افزایش سرمایه شرکت بسته به نوع شرکت ثبت شده متفاوت است اما مهم ترین و رایج ترین نوع افزایش سرمایه در شرکت های سهامی (چه خاص و چه عام) صورت می‌گیرد که عبارت است از”افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت”.

به عبارت دیگر افزایش سرمایه یعنی افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت‌های سهامی خاص و عام.

  • تغییر اساسنامه :

در بعضی مواقع به دلیل قدیمی بودن اساسنامه و یا نیاز به تغییر ماده ای در آن باید اساسنامه را تغییر داد که این کار مستلزم تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عادی فوق العاده است .

  • تغییر یا تمدید هیئت مدیره :

ممکن است در شرکت ها یا موسسات غیرتجاری اعضاء هیئت مدیره به مدت محدود یا غیر محدود تعیین شوند .

اگر مدت زمان این اعضا محدود باشد در صورت نیاز به تمدید باید صورتجلسه ای در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تنظیم شود .

  • تغییر یا تمدید بازرسین :

به علت اینکه کلیه بازرسین شرکت ها به مدت یک سال مالی تعیین میشوند پس از اتمام یک سال نیاز به تمدید بازرسین قبلی یا تعیین بازرسین جدید برای شرکت هست که برای این کار مانند تغییر و تمدید اعضای هیئت مدیره صورتجلسه ای در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تنظیم می شود .

نکته : یک سال مالی به ظور کلی از اول فروردین تا پایان اسفند یک سال میباشد مگر اینکه شرکتی به خواست خودش آن را تغییر دهد .

  • تعیین سمت :

اگر فرد جدیدی وارد شرکت شود یا فردی که در شرکت حضور داشته نیاز به تعیین سمتی جدید داشته باشد باید صورتجلسه ای در جلسه هیئت مدیره شرکت تنظیم شود و سمت افراد مشخص شود .

  • تعیین حق امضاء :

اگر حق امضاء در شرکت نیازمند تغییر و تعیین فرد یا افراد جدیدی با حق امضاء باشد باید صورتجلسه ای در جلسه هیئت مدیره تنظیم شود .

  • انحلال :

انحلال شرکت به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد.

این دلایل می‌تواند پایان یافتن موضوع یا زمان فعالیت شرکت، خروج یا ازبین رفتن یکی از اعضا و ورشکستگی باشد که در این زمان برای ثبت انحلال شرکت اقدام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما