ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان 

برای ثبت شرکت دانش بنیان از برنامه کسب و کار خود که بر پایه خلاقیت و نوآوری در فناوری می باشد مستندات تهیه کنید .

این شرکتها با توجه به قانون با ثبت شرکت حقوقی خصوصی یا تعاونی می توانند کار خود را شروع کنند .

این شرکتها برای مشارکت نمیتوانند با ارگان های دولتی شریک شوند مگر با شراکت حداکثر ۴۹% ارگان دولتی امکان پذیر می باشد. 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دانش بنیان

  • رزومه شرکت
  •  مجوزهای شرکت 
  • آگهی تاسیس شرکت
  •  آخرین اظهارنامه ارائه شده به اداره مالیات
  • آخرین لیست بیمه و وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان
  • نمودار سازمانی شرکت
  • کاتالوگ شرکت

ثبت شرکت دانش بنیان بعد از ثبت شرکت عادی

برای ثبت شرکت دانش بنیان، با تهیه مدارک بالا باید به آدرس اینترنتی http://www.daneshbonyan.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

پس از طی این مرحله مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت .

پس از مورد تایید قرار گرفتن به صندوق نوآوری و شکوفایی جهت ارائه طرح جهت تایید ثبت شرکت با عنوان دانش بنیان معرفی می شوید.

پس از تولید و یا ارائه خدمات دانش بنیان با ارزیابی محصولات با خدمات برای مدت محدود می توانند از تسهیلات قانونی استفاده کنند و پس از مدتی مجددا مورد ارزیابی جهت استفاده از تسهبلات قرار خواهند گرفت و در صورتیکه مورد تایید قرار بگیرند می توانند به فعالیت خود با عنوان شرکت دانش بنیان ادامه دهند و از تسهیلات قانونی بهره مند شوند بنابراین در رابطه با امکان پذیر بودن استفاده از تسهیلات در زمان ثبت شرکت نمی توان نظر داد زیرا عملکرد شرکتها تعیین کننده است.

ثبت شرکت باما شما را در تمامی مراحل ثبت شرکت دانش بنیان از ثبت نام اولیه تا ارائه طرح و تایید کارگروه جهت دریافت تسهیلات همراه خواهد بود، با ما تماس بگیرید.