ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان

برای ثبت شرکت دانش بنیان موارد زیر را مطالعه کنید

از برنامه کسب و کار خود که بر پایه خلاقیت و نوآوری در فناوری می باشد مستندات تهیه کنید

ثبت شرکت حقوقی خصوصی یا تعاونی

با ثبت شرکت حقوقی خصوصی یا تعاونی شروع کنید. این شرکت ها با توجه به قانون با ثبت شرکت حقوقی خصوصی یا تعاونی می توانند کار خود را شروع کنند و برای مشارکت نمیتوانند با ارگان های دولتی شریک شوند مگر با شراکت حداکثر ۴۹% ارگان دولتی امکان پذیر می باشد.

شرکت های دانش بنیان برای استفاده از تسهیلات طبق مصوبات باید توسط کارگروهی ارزیابی شوند و برای مدت زمان محدود می توانند از تسهیلات استفاده کنند و برای بهره گیری مجدد از تسهیلات می بایست ارزیابی مجدد صورت گیرد بنابراین در رابطه با امکان پذیر بودن استفاده از تسهیلات در زمان ثبت شرکت نمی توان نظر داد زیرا عملکرد شرکت ها تعیین کننده است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دانش بنیان

  • رزومه شرکت
  •  مجوزهای شرکت 
  • آگهی تاسیس شرکت
  •  آخرین اظهارنامه ارائه شده به اداره مالیات
  • آخرین لیست بیمه و وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان
  • نمودار سازمانی شرکت
  • کاتالوگ شرکت

ثبت شرکت دانش بنیان بعد از ثبت شرکت عادی

برای ثبت شرکت دانش بنیان، با تهیه مدارک بالا جهت استفاده از مزایا و تسهیلات قانونی باید به آدرس اینترنتی http://www.daneshbonyan.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

پس از طی این مرحله مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت، پس از مورد تایید قرار گرفتن از طرف ارزیابی ها شرکت به صندوق نوآوری و شکوفایی جهت ارائه طرح  جهت تایید ثبت شرکت با عنوان دانش بنیان معرفی می شوید.

پس از تایید این کارگروه و پس از تولید و یا ارائه خدمات دانش بنیان با ارزیابی محصولات با خدمات برای مدت محدود می توانند از تسهیلات قانونی استفاده کنند و پس از مدتی مجددا مورد ارزیابی جهت استفاده از تسهبلات قرار خواهید گرفت و در صورتیکه مورد تایید قرار بگیرید می توانید به فعالیت خود با عنوان شرکت دانش بنیان و با تسهیلات قانونی بهره مند شوید.

ثبت شرکت باما شما را در تمامی مراحل ثبت شرکت دانش بنیان از ثبت نام اولیه تا ارائه طرح و تایید کارگروه جهت دریافت تسهیلات همراه خواهد بود، با ما تماس بگیرید.