ثبت شرکت سهامی عام ، ثبت شرکت سهامی | ثبت شرکت باما

ثبت شرکت سهامی عام ، ثبت شرکت سهامی | ثبت شرکت باما

ثبت شرکت سهامی عام (Public joint stock company)

ثبت شرکت های سهامی عام یکی دیگر از انواع شرکت هایی هستند که در ایران به ثبت میرسند و به این دلیل سهامی عام نام دارند که قسمتی از سرمایه ی شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین میشود یعنی صاحبان سهام ، سهام خود را از طریق بورس اوزاق بهادار به افراد عام واگذار میکنند و مالکیت شرکت خود را با آنها به اشتراک میگذارند . ثبت شرکت های سهامی بیشتر برای افرادی مناسب است که قصد انجام پروژه های بزرگ را دارند .

در ثبت شرکت های سهامی عام تعداد افراد بیشتر از دیگر شرکت های به ثبت رسیده میباشد به این دلیل که دریافت سهام این شرکت ها بسیار راحت است و هنگامی که پذیره نویسی برای این شرکت ها آغاز میشود مردم میتوانند به شعب بانک های نام برده مراجعه کنند سهام این شرکت ها را خریداری فرمایند و به همین دلیل خیلی راحت تر میتوان از سرمایه های کوچک تر افراد سرمایه هایی بزرگ به دست آورد .

نکته : نقل و انتقال سهام این نوع شرکت ها بسیار آسان بوده و برای انتقال آنها نیاز به رضایت دیگر سهامداران نمیباشند .

در اسم این نوع شرکت ها باید حتما عبارت ( سهامی عام ) ذکر شود . (لازم به ذکر است که در تمامی اوراق و اسناد و اطلاعیه ها و آگهی شرکت این نام باید ذکر شود)

حداقل سهام برای ثبت شرکت های سهامی عام ۵۰۰۰۰۰۰ ( پنج میلیون ریال ) میباشد که سهامداران باید حداقل ۲۰ درصد آن را تعهد و حداقل ۳۵ درصد آن را در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس خود باز نموده اند واریز نمایند .

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تضامنی