دریافت انواع گواهینامه ایزو

دریافت انواع گواهینامه ایزو

ایزو ( ISO ) 

گواهینامه ایزو در واقع یک استاناندارد بین المللی می باشد که برای حمایت از مصرف کنندگان بهداشت و ایمنی محصولاتی که روانه بازار ها می شوند را بررسی میکند . در سالهای اخیر این گواهینامه برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان بسیار مورد توجه قرار گرفته است . در اصل شرکت هایی که بتوانند با مدارک کامل مراحل دریافت گواهینامه ایزو را طی کنند میتوان گفت که دارای محصولات یا خدمات معتبری هستند .

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما