پلمپ دفاتر مالیاتی

پلمپ دفاتر مالیاتی

پلمپ دفاتر مالیاتی 

 

پلمپ دفاتر در واقع همان دفاتر حسابداری ( دفتر روزنامه و دفتر کل ) میباشند که با ثبت درخواست از اداره به صورت پلمپ شده به آدرس ثبتی شرکت فرستاده می شوند . داشتن این دفاتر که با نام دفاتر قانونی نیز شناخته می شوند همانند اظهارنامه مالیاتی عملکرد برای تمامی شرکت های به ثبت رسیده در اداره ثبت شرکت ها واجب و ضروری میباشد ( حتی اگر فعالیتی نداشته باشند ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما