اخذ کارت بازرگانی :


کارت بازرگانی اخذ و تمدید کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی کارت بازرگانی به عنوان مجوز واردات و صادرات کالا برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌گردد. اخذ کارت بازرگانی از ثبت سفارش …

اخذ و تمدید کارت بازرگانی